Berlart

Kunstroute maakt van je bezoek aan Berlare een totaalervaring

Kunstroute

De cultuurdienst van Berlare plant een kunstwandeling, in de omgeving van de Eendenkooi.  Het kadert in de nieuwe toeristische ontsluiting van het gebied. Met aandacht voor het uniek erfgoed en de bijzondere natuur. 

Het wordt een hedendaagse tentoonstelling in een po√ętisch stukje natuur, dat toeristisch ontsloten wordt. De combinatie met hedendaagse kunst moet zorgen voor een bijzondere natuurbeleving. We zoeken naar jonge kunstenaars die de natuur een warm hart toedragen. Door de kaart te trekken van originaliteit en complementariteit met de omgeving/natuur zal het gebied een nieuwe dimensie krijgen die bezoekers kan verwonderen. Zie het als een extra laag dat bijdraagt aan de totaalervaring.

Een dergelijk initiatief zal de kunstliefhebber, meerwaardezoeker, kwalitatieve bezoeker aantrekken. Want Berlare is inderdaad meer dan een meer. Zo kunnen we een ander type bezoeker aantrekken.

We zien het als een project op langere termijn. De tentoonstelling zou tweejaarlijks kunnen gerealiseerd worden als toeristische trekker. Het is de bedoeling om een vaste waarde te worden, naar analogie met Zwalm, Watou, ...

Kunstenaars gezocht

Criteria

 • Integratie in natuur (land art, duurzaamheid, vergankelijkheid, ...)
 • Respect voor omgeving / complementariteit
 • Kwaliteit
 • Originaliteit
 • Po√ętisch gehalte
 • Oeuvre / ervaring / professionaliteit

Timing

 • Indienen conceptnota: 25 april 2021
 • Beslissing jury: 30 april 2021
 • Uitwerking: mei -juni 2021
 • Periode: vanaf juli 2021

Locatie

Omgeving Eendenkooi, Berlare

Specifieke locatie onderling te bespreken met organisator.

Budget

We voorzien een forfaitaire vergoeding (1000 euro) per kunstenaar voor het maken, leveren en plaatsen van een kunstwerk. 

Dit a.d.h.v. factuur of onkostennota.

Het kunstwerk wordt hiermee eigendom van de gemeente.

De gemeente beslist hoelang ze het werk zullen laten staan op de locatie, met min. 2 maanden.

Enkele voorbeelden ter inspiratie

Hoe deelnemen

Bezorg ons per mail en voor 25 april

 • Portfolio / instagram
 • Conceptnota 
 • Contactgegevens

Organisator

CC Stroming - gemeente Berlare - Dorp 101 - 9290 Berlare
Leen De Greve - 0496 10 36 94 - leen.degreve@berlare.be